اخبار برگزیده

تغییر از "انتظار برای پیشآمدهای احتمالی" به "صبر برای واقعه"


مسئله این است که من در کشاکش یک تغییر هستم. شرایط عوض شد. دلبرک برگشت. حالا من دارمش اما در کیلومترها دورتر از پیش. در آنسوی کره خاکی، با اختلاف ساعت 8:30 و هیچ روشن نیست که آینده من و او چه خواهد شد، اما آنچه امروز را از دیروز متمایز میکند، باور این مسئله است که من با او دچار احساسی هستم. احساسی که حتی به شدت و حدت آن واقف نیستم، و به کیفیت و ماهیت آن هم نمیتوان کاملا یقینی اعتراف کنم. اما هرچه هست، هست. و اصل وجودش را انکار نمیکنم.
در شرایط امروز من و دلبرک، اینگونه است که لمس تپش قلبهایمان در دنیای واقعی، لااقل تا تابستان سال آینده ابدا محتمل نیست، و حتی اگر هم اتفاق بیافتد، اینکه بتوانم دستش را برای زندگی آینده م بگیرم، تا پایان این قرن، محتمل نیست. با این شرایط، علیرغم آرزوی بسیاری که برای دهه سوم زندگی خودم داشتم، بایستی صبر کنم چرا که نمیتوانم این احساسم را به او کنار بگذارم و او هم نمیتواند و ناچاری این احساس مرا وادار به صبر میکند. صبر کنم تا وقتی می آید و بتوانم برای خوشبختی اش تلاش کنم.

با عوض شدن این شرایط وضعیت من از "انتظار پیشآمد" به "صبر برای واقعه" تغییر کرد و این تغییر باعث شد که نگاهم به سالهای آینده م متفاوت شود. من در وضعیت پیشین، بخش ها و تصمیمات مهمی از زندگی ام را در حالت تعلیق نگاه داشته بودم برای وقتی که شرایط زندگی ام بعد از تأهل دستخوش تغییرات زیادی میشد که پارامترهایی از تصمیم را عوض میکرد. و شاید به این دلیل هم بود که من بخشی از استحکام و کامل شدن شخصیت خودم را مرهون تکامل ازدواج میدانستم واکنون مطمئن نیستم برای همین منتظر بودم این استحکام شخصیت بعد از ازدواج حاصل شود تا برای زندگی تصمیم بگیرم. اما با وضعیت "صبر برای واقعه" امروز، بسیاری از مسائل از حالت تعلیق بیرون آمد و محل دقت نظر شد، چرا که فکر میکنم که در سالهایی از زندگی ام هستم که هم اکنون هم دیر شده است برای انتخاب راه. باید راهی انتخاب کنم، و به تبع آن، بسیاری از مسائل فرعی را حذف کنم، برای خرج استعداد ها و انرژی هایم اولویت بندی کنم و خودآگاهی بهتری در انتخاب مسیرم داشته باشم. هم اکنون بسیاری خود را عقب مانده از راه میدانم. از طرفی هم باید ذکر کنم که خود این وضعیت صبر، برایم به نوعی انگیزه ساخته است. من در وضعیت خویشتن امروز، انسانی هستم که در ظاهر عرف اجتماع، آمادگی برای ازدواج را ندارم، و چه بسا اگر به همین منوال بخواهم اقدام بکنم، با سنی که در آن خواهم بود، به نتیجه نخواهم رسید. برای همین، انگیزه پیدا میکنم که خودم را به حدی از شرایط برسانم تا بتوانم در آغاز قرن جدید، و در عصر حضور دلبرک، با احتمال موفقیت قابل توجهی برای رسیدن به او، اقدام کنم.

تغییر از "انتظار برای پیشآمدهای احتمالی" به "صبر برای واقعه"

تغییر از "انتظار برای پیشآمدهای احتمالی" به "صبر برای واقعه"

تغییر از "انتظار برای پیشآمدهای احتمالی" به "صبر برای واقعه"

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها